Artsenwijzer Diëtetiek
Uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Artsenwijzer Diëtetiek

Op 19 september 2017 is de nieuwe website www.artsenwijzerdietetiek.nl gelanceerd.


Dit is dé informatiebron over de bijdrage van voeding en diëtetiek aan de behandeling bij uiteenlopende aandoeningen.

Helaas zijn nog niet alle gezondheidsproblemen en ziekten opgenomen in de nieuwe website. Tot die tijd zullen we deze website (geactualiseerd in 2015) beschikbaar houden.

 

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen . Er  staat verder vermeld welke gegevens de diëtist  nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist vindt u informatie 

Verwijzing naar een diëtist op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de Artsenwijzer Diëtetiek staat bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen.

Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede dieetbehandeling, de doelstelling van het dieet en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist vindt u informatie.

aandoening-copd_(4)_pagina_1