Artsenwijzer Diëtetiek
 

 

Voor herziening artsenwijzer
Zorgmodule voeding 
De Zorgmodule Voeding beschrijft de norm waaraan voedingszorg dient te voldoen, voor zowel kinderen als volwassenen. De Zorgmodule Voeding fungeert daarmee als uitgangspunt voor de uitwerking van voeding gerelateerde  zorg in monodisciplinaire en multidisciplinaire zorgprotocollen en zorgprogramma’s. Het geeft inzicht in welke niveaus van voedingszorg er zijn en wat nodig is voor adequate voedingszorg geleverd door zorgverleners met de juiste competenties.
De Zorgmodule Voeding is opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland 
4 zorgprofielen
In de Zorgmodule Voeding wordt uitgegaan van verschillende niveaus van zorg, stepped and matched care. 
De module onderscheidt vier zorgprofielen;
1. Zelfmanagement
2. Algemeen voedingsadvies
3. Individuele dieetbehandeling 
4. Gespecialiseerde dieetbehandeling 
(Hier invoegen figuur 2 uit de zorgmodule voeding (pagina 13 van de zorgmodule voeding) stroomschema keuze zorgprofiel)
Profiel 1 en 2 betreft de algemene voedingsadvisering en hoort bij de basisvoedingszorg zoals die door een de arts, praktijkondersteuner en verpleegkundige/-specialist  wordt geleverd. De diëtist kan hen hierbij  ondersteuning bieden, denk aan het geven van bijscholingen bijscholen,  en advisering ten aanzien van  in te zetten voorlichtingsmateriaal of digitale tools zoals app’s . 
Profiel 3 en 4 is het werkterrein van de (gespecialiseerd) diëtist. 
¹ De Zorgmodule Voeding ( Amsterdam, december 2012) is een uitgave van een samengestelde ontwikkel- en onderhoudsgroep, welke tot eind 2012 onder leiding van het Partnerschap Overgewicht Nederland aan de ontwikkeling van de Zorgmodule Voeding heeft gewerkt. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Zorgmodule Voeding is opgenomen in het register van het ZiN. 
Aangepast in september 2015 

De Zorgmodule Voeding beschrijft de norm waaraan voedingszorg dient te voldoen, voor zowel kinderen als volwassenen. De Zorgmodule Voeding fungeert daarmee als uitgangspunt voor de uitwerking van voeding gerelateerde  zorg in monodisciplinaire en multidisciplinaire zorgprotocollen en zorgprogramma’s. Het geeft inzicht in welke niveaus van voedingszorg er zijn en wat nodig is voor adequate voedingszorg geleverd door zorgverleners met de juiste competenties.

De Zorgmodule Voeding is opgenomen in het Register van het Zorginstituut Nederland 

4 zorgprofielen
In de Zorgmodule Voeding wordt uitgegaan van verschillende niveaus van zorg, stepped and matched care. De module onderscheidt vier zorgprofielen;
1. Zelfmanagement
2. Algemeen voedingsadvies
3. Individuele dieetbehandeling 
4. Gespecialiseerde dieetbehandeling

 

zorgmodule_voeding_amsterdam_2012_geautoriseerde_definitieve_versie_pagina_13

 

Profiel 1 en 2 betreft de algemene voedingsadvisering en hoort bij de basisvoedingszorg zoals die door een arts, praktijkondersteuner en verpleegkundige/-specialist  wordt geleverd. De diëtist kan hen hierbij  ondersteuning bieden, denk aan het geven van bijscholingen , advisering ten aanzien van in te zetten voorlichtingsmateriaal of digitale tools zoals app’s. Profiel 3 en 4 is het werkterrein van de (gespecialiseerd) diëtist. 

¹ De Zorgmodule Voeding ( Amsterdam, december 2012) is een uitgave van een samengestelde ontwikkel- en onderhoudsgroep, welke tot eind 2012 onder leiding van het Partnerschap Overgewicht Nederland aan de ontwikkeling van de Zorgmodule Voeding heeft gewerkt. Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Zorgmodule Voeding is opgenomen in het register van het ZiN. 

Aangepast in september 2015