Artsenwijzer Diëtetiek
Toelichting

Toelichting

 

Herziening 2015
Toelichting
 
Algemeen
In deze wijzer kunt u vinden bij welke indicaties  en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen naar de diëtist. Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede behandeling, de doelstelling van het dieet, de dieetkenmerken en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist wordt informatie gegeven. De beschrijvingen gelden voor volwassenen, tenzij anders is vermeld. 
 
Artsenwijzer Diëtetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten. Ook andere zorgprofessionals met wie de diëtist nauw samenwerkt kunnen hier informatie vinden over de bijdrage van de diëtetiek binnen de behandeling van een veelheid aan aandoeningen.
De informatie is gebaseerd op evidence based  richtlijnen en geschreven in samenwerking met de specialistische diëtetiek netwerken.
De terminologie in Artsenwijzer Diëtetiek is zoveel mogelijk gebaseerd op de Classificatie en Codelijsten voor de Diëtetiek, waaronder de ICF-Diëtetiek (versie oktober 2012). 
De Artsenwijzer Diëtetiek is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.  De eerste uitgave was in boekvorm in 1994.  De 5e grondige revisie heeft plaatsgevonden in  2015.  De Artsenwijzer Diëtetiek wordt vanaf dat  moment alleen nog via de website gepubliceerd. Actuele wijzigingen zullen regelmatig worden doorgevoerd. 
 
Toelichting op enkele rubrieken
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist
Het voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist is meestal na het stellen van de diagnose. Preventief verwijzen kan gewenst zijn indien er sprake is van een verhoogd risico op een bepaalde aandoening of voorafgaand aan behandelingen die de voedselinname kunnen beïnvloeden.
 
Relevante gegevens voor de diëtist
Onder ‘relevante gegevens voor de diëtist’ worden de gegevens verstaan die de diëtist nodig heeft om de patiënt goed te kunnen behandelen. Zo kunnen laboratoriumgegevens inzicht geven in de ziekte, deficiënties, het effect van het dieet en de dieettrouw. Medicatie kan van invloed zijn op het dieetadvies of de effectiviteit ervan beïnvloeden.
 
Dieetkenmerken
De dieetkenmerken geven informatie over de hoofdlijnen van de behandeling en het dieetvoorschrift.
 
Behandeltijd
Zie bij werkwijze diëtist.
 
Bijzonderheden
Hier staan aanvullende aandachtspunten/standpunten die van belang zijn bij de desbetreffende indicatie. 
 
Aangepast in september 2015 
Algemeen
In deze wijzer kunt u vinden bij welke indicaties  en op welk moment het gewenst is dat een patiënt wordt verwezen naar de diëtist. Er staat verder vermeld welke gegevens de diëtist nodig heeft voor een goede behandeling, de doelstelling van het dieet, de dieetkenmerken en de behandeltijd. Ook over de werkwijze van de diëtist wordt informatie gegeven. De beschrijvingen gelden voor volwassenen, tenzij anders is vermeld.  

Artsenwijzer Diëtetiek is primair bedoeld voor medisch specialisten, huisartsen, praktijkondersteuners, verpleegkundig specialisten. Ook andere zorgprofessionals met wie de diëtist nauw samenwerkt kunnen hier informatie vinden over de bijdrage van de diëtetiek binnen de behandeling van een veelheid aan aandoeningen.

De informatie is gebaseerd op evidence based  richtlijnen en geschreven in samenwerking met de specialistische diëtetiek netwerken.De terminologie in Artsenwijzer Diëtetiek is zoveel mogelijk gebaseerd op de Classificatie en Codelijsten voor de Diëtetiek, waaronder de ICF-Diëtetiek (versie oktober 2012). 

De Artsenwijzer Diëtetiek is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.  De eerste uitgave was in boekvorm in 1994.  De 5e grondige revisie heeft plaatsgevonden in  2015.  De Artsenwijzer Diëtetiek wordt vanaf dat  moment alleen nog via de website gepubliceerd. Actuele wijzigingen zullen regelmatig worden doorgevoerd.  

Toelichting op enkele rubrieken
Voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist
Het voorkeursmoment voor verwijzing naar de diëtist is meestal na het stellen van de diagnose. Preventief verwijzen kan gewenst zijn indien er sprake is van een verhoogd risico op een bepaalde aandoening of voorafgaand aan behandelingen die de voedselinname kunnen beïnvloeden. 

Relevante gegevens voor de diëtist
Onder ‘relevante gegevens voor de diëtist’ worden de gegevens verstaan die de diëtist nodig heeft om de patiënt goed te kunnen behandelen. Zo kunnen laboratoriumgegevens inzicht geven in de ziekte, deficiënties, het effect van het dieet en de dieettrouw. Medicatie kan van invloed zijn op het dieetadvies of de effectiviteit ervan beïnvloeden. 

Dieetkenmerken
De dieetkenmerken geven informatie over de hoofdlijnen van de behandeling en het dieetvoorschrift. BehandeltijdZie bij werkwijze diëtist. 

Bijzonderheden
Hier staan aanvullende aandachtspunten/standpunten die van belang zijn bij de desbetreffende indicatie.  

Aangepast in september 2015 

 

Naar begin  pagina